Reflexzone therapie

Rechten, plichten en privacy

U heeft contact met ons opgenomen en kort uw klacht voorgelegd. Hierna is er een afspraak gemaakt en tijdens de eerste kennismaking wordt er een ‘intake-gesprek’ gevoerd. Alle gegevens van dit gesprek (en alles wat tijdens de behandeling ter sprake komt) is vertrouwelijke informatie. De therapeut mag niet zonder uw toestemming de informatie doorgeven aan anderen!
De therapeut dient met u te overleggen wat zijn/haar bevindingen zijn (na de intake en het lichamelijk onderzoek) en stelt een behandeling voor. U bepaald of u het eens bent met de behandeling, u bepaald tevens of u door wilt gaan met de ingezette behandeling. U bent aan de behandelaar geen rekenschap schuldig als u de behandeling wilt afbreken! Daarom zullen wij na de eerste behandeling er niet op staan dat u een vervolgbehandeling plant. Wij geven altijd het advies om minimaal drie dagen te wachten om te bezien of de behandeling positieve effecten heeft op de klacht. Is er totaal geen vooruitgang, dan is het ook niet zinvol om de behandeling voort te zetten!
Uw rechten en plichten staan beschreven in de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). <klik hier om deze wet te bekijken>

Reflexzonetherapie

Reflexzonetherapie is een natuurgeneeswijze die al duizenden jaren geleden door de Egyptenaren en Indianen werd toegepast.
Reflexzonetherapie gaat uit van het principe dat onder andere op handen en voeten gebieden (reflexzones) liggen die corresponderen met de organen, klieren en andere delen van het lichaam.
Blokkades in het lichaam (storingen in de energiedoorstroming) kunnen door deze zones te masseren opgeheven worden, zodat het lichaam weer in balans kan komen. Door deze behandeling wordt het zelfgenezende vermogen van het lichaam geactiveerd. Reflexzonetherapie is een holistische therapie, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de klacht, maar ook naar de leefwijze van de cliënt. Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze voor klachten op velerlei gebied. Reflexzonetherapie kan zeer effectief zijn als ondersteuning bij reuma, fibromyalgie, gewrichtsklachten, hoofdpijn, stress, maag- darmklachten, hormonale klachten etc. etc. Daarnaast werkt reflexzonetherapie zeer ontspannend.

Werkwijze

U heeft contact met ons opgenomen en een afspraak gemaakt (telefonisch, via messenger of online). Voor de eerste afspraak moet u rekening houden met een tijdsbestek van 60 to 90 minuten. U kunt tevoren thuis kijken of uw zorgverzekeraar de behandeling vergoed (indien u hier vragen over heeft kunt u deze zeker stellen).

Nadat u ontvangen bent en plaats heeft genomen in een comfortabele stoel, zal de therapeute met u een gesprek beginnen waarbij u vragen gesteld krijgt omtrent uw gezondheid, leefwijze en klachten. De therapeute zal tevens aantekeningen maken.
Dit gesprek wordt het ‘intake-gesprek’ genoemd, het uitgangspunt van de behandeling. Nadat over-en-weer gesproken is zal de therapeute een behandelplan opstellen en met u bespreken.
Dan gaat ze met de behandeling beginnen waarbij de therapeute de reflexzones op de voeten met duim- en vingers bewerkt, wat zorgt voor een betere doorbloeding van het corresponderende lichaamsdeel. Er treed ontspanning op en er ontstaat een betere energie doorstroming. Het zelfherstellend vermogen wordt op deze manier aangesproken en gestimuleerd.

Dossier en vertrouwelijke gegevens

Uw vertrouwelijke gegevens vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat zij:
-Uw gegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstekt.
-Niet méér informatie van u noteert dan nodig is om het doel te bereiken.
-Uw toestemming vraagt om de persoonsgegevens te verwerken.
-Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit vooraf met u is overlegd.
Het dossier wordt digitaal opgeslagen en is beveiligd.
-Het wordt 20 jaar bewaard.

Beroepsvereniging, professionaliteit en klachten

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging’ VNRT’.(https://www.vnrt.nl)
Om hier lid van te kunnen zijn dienen we te voldoen aan diverse voorwaarden waaronder een professionele scholing (hbo-niveau), jaarlijkse bijscholingen en moeten voldoen aan de Wkkgz (wet kwaliteit klacht geschillen zorg).

 

reflexzonetherapie roermond