Diabetes Mellitus type 2: de nieuwe zorgmodule.
In 2013 zal de zorg bij Diabetes Mellitus type 2 veranderen.


Wat houdt dat precies in?

De zorg en daarmee ook de vergoeding door de zorgverzekeraars zullen gekoppeld worden aan de SIMM’s classificatie.

Deze classificatie geeft de ontwikkelingsstadia van de diabetische voet en daarmee het risico op complicaties weer.


De SIMM’s classificatie is onderverdeeld in SIMM 0 t/m 3

Bij SIMM 0 is er sprake van geen verhoogd risico, bij SIMM 1 t/m 3 is er sprake van een matig tot hoog risico, dit wordt vastgesteld aan de hand van het gevoel en de doorbloeding in de voeten.


De huisarts, praktijkondersteuner, diabetisch verpleegkundige of specialis stelt de SIMM’s classificatie vast.


Wat veranderd er voor u als consument?

De zorgverzekeraars hebben de SIMM’s classificatie nodig bij het vergoeden van uw behandeling, hiervoor moeten u voeten onderzocht worden.

Het is aan te raden hier z.s.m. een afspraak voor te maken.


Bij SIMM 0 worden de kosten van uw pedicure behandeling niet meer vergoedt uit de basisverzekering, maar in veel gevallen wel door de aanvullende verzekering. Dit laatste is per zorgverzekeraar verschillend, de voorwaarden die bij uw polis passen kunt u in de rubriek vergoedingen van uw zorgverzekering nalezen of u kunt dit bij Atalanta navragen, wij helpen u graag verder. Doordat deze zorg uit uw aanvullende verzekering wordt betaald gaat dit niet ten koste van uw eigen risico.


Bij SIMM 1 t/m 3 ligt het geheel anders.

Deze zorg wordt vergoedt uit de basisverzekering en gaat daarmee ten koste van uw eigen risico. Verder wil men graag dat deze zorg in een zogenaamde ketenzorg wordt opgenomen. De ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op een bepaalde chronische aandoening, in dit geval Diabetes Mellitus. Hierdoor wil men de controle en kwaliteit van de zorg rondom de persoon verbeteren.


Op dit moment is men aan het proberen de pedicures in deze ketenzorg te krijgen.

Dit gaat niet geheel zonder slag of stoot mede omdat pedicures BTW plichtig zijn en andere uit de ketenzorg zoals huisarts en fysiotherapeuten niet.

Wil de pedicure aan deze ketenzorg deelnemen zal zij een overeenkomst met de ketenzorg aanbieder moeten afsluiten. Komt u als consument in deze ketenzorg terecht worden de kosten van uw behandeling geheel vergoedt, allerdings met een bepaald aantal behandelingen per jaar. U betaalt niet meer aan de pedicure en krijgt geen rekening meer mee. De pedicure zal uw behandelingen bijhouden in een care share systeem van de ketenzorg en krijgt hierover automatisch betaald. Dit betekent dus ook dat de pedicure aan het aantal behandelingen per jaar en de tijdsduur van deze behandelingen die de ketenzorg voorschrijft gebonden is.  De onderhandelingen hierover zijn nog in volle gang. Tot die tijd zal Atalanta gewoon de rekeningen uitschrijven en aan u meegeven zoals altijd. Op deze rekeningen moet wel de SIMM’s classificatie worden vermeldt.

Bij uw volgend bezoek zullen wij kijken welke SIMM en zorgverzekering uw heeft zodat wij u te allen tijde passend advies kunnen geven. In een volgende  nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden over de voortgang in deze.